ข่าวทั่วไป

เครื่องบินขับไล่ G-4 ของกองทัพอากาศประเทศพม่า สูญหายระหว่างฝึกบิน !!

เครื่องบินขับไล่ เป็นอากาศยานทางทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ทางอากาศกับอากาศยานลำอื่นเป็นหลัก เครื่องบินขับไล่นั้นมีขนาดเล็ก รวดเร็ว และคล่องแคล่ว เครื่องบินขับไล่โดยหลักแล้วจะหมายถึงเครื่องบินติดอาวุธที่แย่งครองความเป็นจ้าวทางอากาศเหนือข้าศึกในสมรภูมิ

เครื่องบินขับไล่ G-4
เครื่องบินฝึกขั้นสูง/โจมตีเบา แบบ Soko Super Galeb G-4 ของกองทัพอากาศพม่า เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 09:18 น. วันที่ 5 ก.ย.60 ตามเวลาท้องถิ่น โดยเครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นบินจากท่าอากาศยานสนามบินในเมืองพะสิม ฝึกบินร่วมกับเครื่องบินขับไล่อีก 2 ลำ และสูญหายไปหลังจากขาดการติดต่อกับภาคพื้นดินไปทางตอนใต้ของเมืองพะสิมราว 36 ไมล์ซึ่งทางกองทัพอากาศเมียนมาได้นำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ออกปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่พบร่องรอย ทั้งนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจำนวนนักบินและผู้ร่วมฝึกบินบนเครื่องบินลำดังกล่าวทั้งหมดกี่คน คำแถลงของกองทัพ ระบุเพียงชื่อของนักบินเพียงคนเดียวบนเครื่องลำดังกล่าว อีกทั้งยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดของเครื่องบินว่าเป็นเครื่องแบบใดและรุ่นใด (บทความข่าวที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากทางเรา เรื่อง งานวันเด็ก แห่งชาติที่กองทัพอากาศดอนเมืองคึกคักเด็กแน่น )

เครื่องบินฝึกบิน

ซึ่งในกองทัพอากาศพม่าได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการทหารจากจีนมาก เครื่องบินขับไล่ ที่ประจำการส่วนใหญ่จึงจัดซื้อจีน ดังนี้

เครื่องบินขับไล่/โจมตี

• MiG-29 จำนวน 26 เครื่อง จากรัสเซีย

• F-7M จำนวน 25 เครื่อง จากจีน

• FT-7 6 เครื่อง F-7

• A-5C จำนวน 32 เครื่อง

เครื่องบินฝึก

• G – 4 จำนวน 10 เครื่อง

• FT – 6 จำนวน 2 เครื่อง

• K – 8 จำนวน 12 เครื่อง

• PC – 7 จำนวน 15 เครื่อง

• PC – 9 จำนวน 9 เครื่อง

เครื่องบินลำเลียง

• Y – 8 D จำนวน 4 เครื่อง

• Fokker F.27 จำนวน 3 เครื่อง

เครื่องบินขับไล่

กองทัพอากาศพม่า มีฐานบินจำนวน 8 แห่ง คือ

1. ฐานบินหม่อบิ

2. ฐานบินมิงกลาดอน

3. ฐานบินมิตจินา

4. ฐานบินมิตถิลา

5. ฐานบินชานเต

6. ฐานบินนำซาง

7. ฐานบินตองอู

8. ฐานบินมะริด

 

พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง

เมียนมา

– ธงชาติพม่า แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน และมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยแต่ละส่วนมีสีที่แตกต่างกัน ไล่จากบนลงล่าง คือ สีเหลือง สีเขียว  และสีแดง ขณะที่กึ่งกลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่ สีและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้

1. สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า

2. สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

3. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด

4. ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

ซึ่งมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภา ประกอบด้วย สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล

– สกุลเงิน คือ จ๊าต (Kyat) ตัวย่อ MMK

อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 24 จ๊าต = 1 บาท

– ภาษาประจำชาติ

ภาษาราชการ คือ ภาษาพม่า การทักทาย ทักทายกันด้วยการจับมือหรือโค้งศีรษะให้กันเล็กน้อย ส่วนการไหว้ชาวพม่านิยมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุพการี และครูอาจารย์เท่านั้น

– ชุดประจำชาติ ลองยี เป็นชุดแต่งกายประจำชาติ

หญิง สวมเสื้อข้างในเป็นคอกลม เอวสั้น โดยมีเสื้อนอกแขนกระบอกยาว ซึ่งนิยมใช้ผ้าเนื้อบางลายลูกไม้สีสดเข้ากับสีของ “ลองยี” หรือโสร่งที่ยาวจรดข้อเท้าที่ต้องเหน็บชายผ้าไว้ที่เอวให้แน่นโดยไม่ใช้เข็มขัด อาจมีผ้าบางคล้องไหล่และสวมรองเท้าแตะ

ชาย สวมเสื้อคอกลม แขนสั้น ติดกระดุมป้ายมาด้านข้างแบบจีนที่เรียกว่า “กุ่ยตั๋ง” หรืออาจจะใส่เสื้อตัวยาวถึงสะโพก ติดกระดุมตรงกลางที่เรียกว่า “กุ่ยเฮง” นุ่งโสร่งลองยี และมีผ้าแพรสีขาวหรือสีชมพูโพกศีรษะ และสวมรองเท้าแตะ

– การคมนาคม

เครื่องบินรบทั่วโลก

สถานีรถไฟย่างกุ้ง

การขนส่งทางบก ได้แก่ ทางถนนและทางรถไฟ ทางถนน ถนนในพม่าส่วนใหญ่ขนานไปกับภูเขาและแม่น้ำ ทอดไปตามความยาวของประเทศ เช่นเดียวกับทางรถไฟ ถนนสายต่าง ๆ ที่สำคัญมีดังนี้ ถนนสายพม่า เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน มีความยาวในเขตพม่าถึงเมืองหมูแจ้ ประมาณ 1,160 กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากหมูแจ้ถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมืองต่าง ๆ คือ หงสาวดี-ตองอู-ปยินมะนา-เมะทีลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-ตี่บอ-ล่าเสี้ยว-แสนหวี-หมูแจ้ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,140 กิโลเมตร ใช้การทุกฤดูกาล ส่วนทางรถไฟของพม่าได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481

การขนส่งทางน้ำ การคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในประเทศ นับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศพม่าเป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำอิรวดีมีทางน้ำอยู่มากมาย และเป็นเขตที่มีประชาชนพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ประกอบกับเส้นทางถนนและทางรถไฟยังมีจำกัด

– วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากมอญ จีน อินเดีย มาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกายของพม่าทั้งชายและหญิงนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า โลนจี (longyi) ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลูนตะยาอะเชะ (lun taya acheik) เว็บไซต์เกมส์  Royal1688   ที่เปิดต้อนรับทุกท่านให้ได้เข้ามาเลือกเล่นเกมส์สนั่นวงการ หนทางสู่อาณาจักรการเงินมากคลั่ง  ร่วมสนุกไปกับเราได้ทุกวัน