ข่าวทั่วไป

พระเมรุมาศ ตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศ ภาพรวมมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 47.9

พระเมรุมาศ และพระเมรุคือสถาปัตยกรรมชั่วคราว หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมือง เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น กุฎาคาร หรือ เรือนยอด คือเรือนซึ่งหลังคาต่อเป็นยอดแหลมโดยในอดีตนิยมสร้างเป็นแบบ ยอดปรางค์ อาจมีพรหมพักตร์หรือไม่มีก็ได้ โดยพระเมรุมาศ ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช สำหรับการตายที่ใช้ราชาศัพท์ว่า สวรรคต
พระเมรุมาศ

ข่าวการก่อสร้าง พระเมรุมาศ คืบหน้าร้อยละ 47.9

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ

โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ความคืบหน้างานก่อสร้างทุกอาคาร นับเป็นร้อยละ ๔๗.๙ ได้ปริมาณงานมากกว่าแผน ร้อยละ ๘.๓ และทำงานได้เร็วกว่าแผน ๑๔ วัน ประกอบด้วยพระเมรุมาศ ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ ๕๒

ขณะนี้โครงสร้างหลักของบุษบกประธาน บุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้อง รวม ๙ องค์ แล้วเสร็จ และได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของฐานชาลาทั้งสามชั้นแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ ๙๕ ได้แก่ ฐานสิงห์ ราชวัติ หน้ากระดาน และฐานเทวดา ขณะนี้ได้ตั้งนั่งร้านสูงเพื่อติดตั้งองค์ประกอบส่วนบน ได้แก่ การหุ้มเสา ผนัง เพดาน และประกอบชั้นเชิงกลอน
พระเมรรุมาศ คือ

ส่วนงานขยายแบบเท่าจริงที่แล้วเสร็จได้แก่ บุษบกหอเปลื้องทั้งหมด ส่วนฐานและเรือนธาตุของบุษบกซ่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายแบบเครื่องยอดบุษบกประธานและบุษบกซ่างพระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๔.๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างมุงหลังคาส่วนสุดท้ายบริเวณเหนือโถงประธาน ได้ติดตั้งซุ้มคูหาและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมรอบอาคาร

ส่วนงานตกแต่งภายในทั้งสองปีกของอาคาร ได้กรุผนัง หุ้มเสา ผนัง ฝ้าเพดานแล้วเสร็จ และเริ่มทาสีรองพื้นและเดินกรอบทองศาลาลูกขุน ๑ (๔ หลัง) และศาลาลูกขุน ๒ (๒ หลัง) คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๖๐ โครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างมุงหลังคากรุพื้นผิว และองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ศาลาลูกขุน ๓ (๕ หลัง) ขณะนี้กำลังประกอบโครงสร้างที่โรงงานรอนำมาติดตั้งทับเกษตร ทิม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๓

โดยประกอบโครงสร้างหลังคาและเครื่องยอดมณฑปแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการติดตั้งเชิงชาย มุงหลังคาและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมพลับพลายกสนามหลวง คืบหน้าร้อยละ ๓๐ โดยขึ้นโครงพื้น เสา และหลังคาปะรำแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกอบโครงสร้างหลังคาจั่วที่โรงงานพลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ ๕๕ โดยโครงสร้างทั้งสองหลังแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการมุงหลังคา ติดตั้งรางน้ำ และเดินท่อระบบไฟฟ้าเกยลา คืบหน้าร้อยละ ๔๔ ขณะนี้ผลิตและทดลองประกอบโครงสร้างที่โรงงาน งานศิลปกรรม

ส่วนงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศงานประติมากรรม ความคืบหน้าโดยรวมประมาณร้อยละ ๖๕ ประกอบด้วย การจัดทำต้นแบบ
การสร้างพระเมรุมาศ

แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ หล่อไฟเบอร์แล้วร้อยละ ๕๐ เขียนสีแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐งานจิตรกรรมฉากบังเพลิง จัดทำแบบร่างและแบบขยายแล้วเสร็จทั้งหมด ลงสีคืบหน้าร้อยละ ๕๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงรายละเอียดเทวดาบนฉากบังเพลิง และจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ

สำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรมลงสีพื้นหลังแล้วเสร็จ เริ่มงานเขียนรายละเอียดงานจัดสร้างโลหะฉลุลายกลีบบัว สำหรับติดตั้งบริเวณรั้วราชวัติ จัดทำโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ ๘๐ และฉลุโลหะลายกลีบบัวคืบหน้าร้อยละ ๒๐ งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธีงานจัดสร้างพระโกศจันทน์ จัดทำโครงสร้างหีบและพระโกศแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ฉลุลายแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำลวดลายฉลุที่ประกอบเรียบร้อยแล้วขึ้นติดตั้งกับโครงเหล็ก แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๕งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ ๔ แบบ จำนวนรวม ๖ องค์

ขณะนี้ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ และขึ้นหุ่นพระโกศโลหะ กลึงถ้ำศิลา แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด จัดทำแบบและขยายแบบทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นต้นแบบเพื่อสรุปรายละเอียดวัสดุและการตกแต่ง มีความคืบหน้าร้อยละ ๑๐ รวมทั้งได้ประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการจัดสร้างต่อไปงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
ข้อมูลพระเมรุมาศ

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระที่นั่งราเชนทรยาน รวมทั้งราชยานอื่นๆ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด กะเทาะกระจก ขัดผิวชิ้นงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ งานเสริมโครงสร้าง ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ขณะนี้งานแกะสลักลวดลายและส่วนประกอบคืบหน้าประมาณร้อยละ ๔๐ งานปิดทองประดับกระจก คืบหน้าร้อยละ ๒๐

หลังจากที่ได้อ่านข่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข่าวโดนัลด์ ทรัมป์ โชว์มุ๊งมิ๊งก้มเก็บหมวกใส่ให้ทหาร!! และยังมีเกมส์เดิมพันออนไลน์ สู่อาณาจักรการพนันที่หลายคนคาดไม่ถึง รูปแบบเกมส์ คาสิโนออนไลน์     การเล่นที่สุดประทับใจ ลุ้นรวยได้ทุกๆ วัน ในพื้นที่แห่งนี้ ที่หลายคนสนใจ ไม่พลาดที่จะเข้ามาเลือกเดิมพันกันอย่างไม่ขาดสาย กิจกรรมดีๆที่หลายคนเลือกพนันกัน