ข่าวทั่วไป

ดินสไลด์ สนามกอล์ฟแม่เมาะ เป็นทางยาว 30 ม.

เกิดเหตุ ดินสไลด์ บริเวณสนามกอล์ฟแม่เมาะ พื้นที่เหมือง กฟผ. หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน สาเหตุอาจเกิดจากดินทรุดลงเป็นหลุมทางยาวกว่า 30 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งกั้นพื้นที่ คาดน้ำกัดเซาะจากการฝนตกหนัก เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบที่บริเวณสนามกอล์ฟแม่เมาะ ภายในพื้นที่ของเหมือง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลังจากเกิดมีฝนตกหนักเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่งผลทำให้บริเวณสนามกอล์ฟหลุมที่ 12 ซึ่งเป็นหลุมที่อยู่ทางทิศตะวันตกใกล้กับบ่อเหมืองลิกไนต์และเป็นเนินเขา เกิดทรุดตัวและดินสไลด์เป็นทางยาวกว่า 30 เมตร ลึกกว่า 5 เมตรจากการสำรวจพบว่าเสาคอนกรีตและคานคอนกรีตที่ใช้เป็นฐานค้ำยันดินด้านบนของสนามกอล์ฟได้เกิดทรุดตัวลงดังกล่าว ทางผู้ดูแลสนามกอล์ฟก็ได้นำสายกั้นสีขาวแดงไปขึงแนวขวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปใกล้ที่บริเวณดังกล่าว

สำหรับสาเหตุคาดว่าจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงส่งผล ทำให้น้ำฝนได้ไหลกัดเซาะดินใต้ฐานราก ดินเกิดอุ้มน้ำไม่ไหวและทรุดตัวลงดังกล่าว ทั้งนี้ทางสนามกอล์ฟก็ได้งดไม่ให้นักกอล์ฟเข้าไปตีกอล์ฟที่หลุมดังกล่าวก่อนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดดินสไลด์ลงไปอีก ทางเว็ปไซต์ของเรายังมีอีกหนึ่งบทความที่อยากจะนำเสนอ ที่เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังเป็น โรคหอบหืด เพราะบทความของเราได้บอกถึงอาการของคนที่เป็นโรค เเละยังได้บอกถึงวิธีการรักษาของโรคด้วย หากใครสนใจสามารถคลิกอ่านบทความของเราได้เลย เพราะมันจะช่วยให้คุณปลอดภัยได้

สาเหตุ โคลนถล่ม เเละ ดินสไลด์

คือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก สาเหตุหลักของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเองได้อีกต่อไป ดินถล่มมักเกิดพร้อมกับหรือตามมาหลังจากน้ำป่าไหลหลาก เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้ำซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วยน้ำยังผลให้น้ำหนักของมวลดินเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้ำใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนั้น โอกาสที่เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอย่าง ช้า ๆหรืออย่างฉับพลัน น้ำหนักของมวลดินที่ถล่มลงมามีกำลังมหาศาลที่ทำลายสิ่งต่าง ๆ ที่ขวางทางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินการเกิดดินถล่มเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ

สาเหตุของดินถล่ม/โคลนถล่ม จำแนกได้ดังต่อไปนี้

ดินสไลด์

1.สาเหตุจากมนุษย์ (Manmade Causes)

กิจกรรมที่มนุษย์ทำในบริเวณที่ลาดชัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม เช่น การก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน โดยไม่มีการคำนวณด้านวิศวกรรมที่ดีพอ,การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา,การกำจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไม้ทำลายป่า

กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันเพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลมถล่ม การขุดหรือตัดถนนในบริเวณที่ลาดเชิงเขาอาจก่อให้เกิดความชันของพื้นที่มากขึ้น การขุดเหมืองและการระเบิดหินมักจะทำให้ดินมีความลาดชันเพิ่มขึ้น การทำการเกษตรในบริเวณที่ลาดชัน เกษตรกรก็จำเป็นที่จะต้องกำจัดวัชพืชและอาจปรับพื้นที่ให้มีลักษณะขั้นบันไดหรือธุรกิจการตัดไม้ทำลายป่า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำบริเวณผิวดินกล่าวคือน้ำจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินเนื่องจากป่าถูกทำลาย ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำบริเวณผิวดินยังส่งผลต่อระดับน้ำบาดาลอีกด้วย ในการทำชลประทาน จะมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งที่ซึมออกจากคลองชลประทานและไหลซึมลงไปใต้ดิน ทำให้ระดับน้ำบาดาลเพิ่มสูงขึ้น มวลดินมีน้ำหนักมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มในที่สุด การเพิ่มระดับน้ำบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการรั่วของท่อน้ำ บ่อหรืออ่างเก็บน้ำ หรือการปล่อยน้ำทิ้งจากที่ต่าง ๆ

2.สาเหตุจากธรรมชาติ (Natural factors)

เหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มได้เช่นกัน เช่น ฝนตกหนัก การเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะมีฝนเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญเสมอ,การละลายของหิมะจะไปเพิ่มระดับน้ำใต้ผิวดิน และน้ำหนักของดินอย่างรวดเร็ว,การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำเนื่องจากน้ำขึ้นน้ำลง การลดระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ,การกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำ ลำธาร หรือจากคลื่นซัดทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลง,การผุพังของมวลดินและหิน,การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

ดินสไลด์

3.ลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถล่มและสัญญาณเตือนภัย

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถล่ม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขาสู่ที่ต่ำในลำห้วยและทางน้ำขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้

-พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง

-พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการผุกร่อนของหิน

-พื้นที่ที่เป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่านหุบเขา บริเวณลำห้วย บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน

-บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ทางน้ำ เช่น ห้วย คลอง แม่น้ำ

-ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม

-สภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีการทำลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว

-เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน

-พื้นที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม

-บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง

-บริเวณพื้นที่ลาดต่ำแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ำมาก

ดินสไลด์

4.สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถล่มในบริเวณพื้นที่ลาดชัน ได้แก่

-มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน

-มีน้ำไหลซึมหรือน้ำพุพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน นอกจากนี้อาจจะสังเกตจากลักษณะการอุ้มน้ำของชั้นดิน เนื่องจากเกิดดินถล่ม ดินจะอิ่มตัวด้วยน้ำหรือชุ่มน้ำมากกว่าปกติ

-ระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ

-สีของน้ำมีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขา

-มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้ำ

-เกิดช่องทางเดินน้ำแยกขึ้นใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว

-เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว

-ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือสิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน

-โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน กำแพง

-ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือกำแพง เอียงหรือล้มลง เว็บไซต์เกมส์ Gclub  เปิดรับโชคแห่งการเดิมพันออนไลน์เกมที่ใครๆ ก็เลือกเล่นกับเราได้ง่าย พร้อมโอกาสที่ดีสู่สังคมของความสนุกของการเดิมพันที่พบกับหนทางของการเล่นเกมที่เลือกสนุกได้อย่างต่อเนื่อง  เปิดให้บริการมามากกว่า 10 ปี เป็นการถ่ายทอดสดส่งตรงจากคาสิโนจากต่างประเทศ