สาระความรู้

คาร์โบไฮเดรต หน้าที่และความสำคัญของที่เราจะต้องรู้

ร่างกายคนเราใช้พลังงานจากสองแหล่งใหญ่คือพลังงานจากไขมัน และพลังงานจาก คาร์โบไฮเดรต ซึ่งคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญแหล่งใหญ่ของร่ายกายเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมและการขับเคลื่อนระบบอวัยวะต่างๆ สมอง หัวใจ ระบบการหายใจ ให้ทำงานและดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอินทรีย์ประกอบไปด้วย คาร์บอน ไฮโดเจน และออกซิเจน พืชจะได้จากการสังเคราะห์แสง และคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานที่สำคัญกับสัตว์แต่มีมากในพืชโดยพืชจะเก็บไว้ในทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็น ใบ ราก ลำต้น เราจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารเท่านั้น

คาร์โบไฮเดรต

สารอาหารที่ร่างกายมีความต้องการเป็นอย่างมาก คือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้มีแรงที่จะใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมประจำวันต่อไปได้ และที่สำคัญสารอาหารประเภทนี้ยังเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียอีกด้วยอละแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยแล้ว คาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบทาน ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างอาหาร ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น ทั้งสองข้าวนี้เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลและสารประกอบลักษณะเชิงซ้อนซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อเข้าหากัน ภายในยังมีสารที่ประกอบที่สำคัญอย่าง เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและไฮโดรเจนอยู่ภายในอีกด้วย

หน้าที่และความสำคัญ/ประโยชน์ของ คาร์โบไฮเดรต

 1.  นอกเหนือไปจากที่ไขมันและโปรตีน ที่เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากในแต่ละวันแล้วคาร์โบไฮเดรตก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตพลังงานให้กับเรา โดยคาร์โบไฮเดรต ปริมาณ1 กรัม จะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ โดยร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสมองที่มีอาหารหลักเพียงชนิดเดียวก็คือกลูโคส ซึ่งหากขาดไปจะถึงขั้นทำให้เนื้อสมองตายได้ และไม่อาจที่จะสร้างใหม่ได้อีก
 2.  มีหน้าที่สร้างพลังงานสำรองในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) เก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ
 3. เป็นอาหารของเซลล์และเนื้อเยื้อในสมอง
 4. ช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนต่าง ๆ ลดน้อยลง เนื่องจากโปรตีนมีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างของกล้ามเนื้อ และมีความจำเป็นในการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเป็นไปอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทดแทนพลังงานจากการใช้โปรตีนจึงทำให้มีการใช้พลังงานจากโปรตีนลดน้อยลง
 5.  ช่วยให้ไขมันถูกเผาผลาญอย่างมีประสิทธิภาพ หากร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปหรือมีไม่เพียงพอ จะทำให้ไม่มีการเผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการแตกตัวเป็นสารคีโตนขึ้น และหากในกระแสเลือดมีสารจำพวกคีโตนอยู่มากก็จะทำให้เลือดมีความเป็นกรดสูง ซึ่งอาจทำให้มีอาการช็อคจนหมดสติได้
 6.  มีส่วนช่วยในการป้องกันและทำลายสารพิษต่างๆ ภายในร่างกาย อย่างเช่น กรดกลูโคโรนิก
  คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้าง
 7.  มีผลทำให้ระดับน้ำตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งน้ำตาลหลายชั้นที่ไม่ใช่แป้งถือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ทำหน้าที่นี้ เช่น เพคติน ซึ่งการทำให้เกิดผลในทางตรงได้แก่ทำให้กระบวนการย่อยและการดูดซึมเป็นไปได้อย่างค่อนข้างช้า ส่งผลให้อาหารที่รับประทานเข้าไปอยู่ในกระเพาะเป็นเวลานานขึ้น นอกจากนี้แล้วยังช่วยในการขัดขวางน้ำย่อยที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากตับอ่อนอีกด้วย ส่วนการทำให้เกิดผลในทางอ้อมคือ ทำให้การสนองตอบของระดับอินซูลินและฮอร์โมนจากลำไส้ลดน้อยลง และรู้สึกไวต่ออินซูลินดีขึ้น
 8. สังเคราะห์กรดอะมิโนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น ซีรีน และไกลซีน
 9. ส่งผลให้มีคอเลสเตอรอลในเลือดลดน้อยลง น้ำตาลหลายชั้นที่ไม่ใช่แป้ง
 10. ช่วยให้มีอุจจาระเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้ของเสียที่อยู่ในร่างกายถูกกำจัดออกได้เร็วขึ้น โดยของเสียจะเคลื่อนที่ผ่านลำไส้ใหญ่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และก็จะขับถ่ายออกไปจากร่างกายนั่นเอง แต่ก็ต้องอาศัยการดื่มน้ำในให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกายด้วยเช่นกัน ซึ่งของเสียเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารก่อมะเร็ง
 11.  ช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดี เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะขาดซึ่ง คาร์โบไฮเดรตจึงทำให้ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง เมื่อได้รับสารอาหารชนิดนี้เข้าไป จึงทำให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาหารป่วยได้ดี
 12.  ให้พลังงานและความร้อน หรือให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหารประเภทไขมันและโปรตีนตามลำดับ
 13. ช่วยทำลายพิษและขจัดสารพิษ สารเคมีบางอย่างเมื่อเข้าไปในร่างกายโดยบังเอิญหรือติดไปกับอาหาร ตับจะกำจัดสารพิษโดยทำปฎิกิริยากับสารพวกคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นสารที่ไม่มีพิษ

จะพบคาร์โบไฮเดรตได้จากที่ไหน

คาร์โบไฮเดรต หน้าที่

 1.  ถั่วเมล็ดแห้ง ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแขก ถั่วลิสงและถั่วดำ
 2.  พืชผักและผลไม้ พวกนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ยกเว้นพวกที่มีความหวาน เช่น ทุเรียน กล้วย เป็นต้น
 3.  ธัญญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และข้าวสาลีที่ใช้ทำขนมปัง
 4. อาหารที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อ นมและไข่ พวกนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตน้อย
ทั้งนี้ก็มีความน่าสนใจอีกมากมายให้ทุกท่านได้สนุกกับเกมพนันที่เล่นได้ดีทุกแบบให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นให้เล่นพนันได้อย่างที่เลือก เป็นการเดิมพันที่ใครๆก็เลือก ให้เงินตอบแทนที่ดีทุกเวลา สนุกง่าย สามารถเล่นได้เองทุกวัน ชอบเล่นพนันสมัครเล่นพนันได้เลยทุกเวลาแบบนี้ที่ ทางเข้า   Ruby888มีการเดิมพันที่สมจริง ให้เล่นได้เลยทุกวัน